Foredrag


Du kan også foretage en uforpligtende forespørgsel på et af foredragene. Herefter vil du hurtigt blive kontaktet af Kjelds foredragsformidler, Athenas, der varetager alt praktisk ifm. booking eller blot står klar med vejledning, hvis du har spørgsmål til foredragene.

LEDERSKAB OG DEN PROAKTIVE HJERNE


Hjernen er klogere end os, når vi møder nye udfordringer. Møder og planlægning er ikke noget hjernen går så meget op i, og den er ej heller venligt stemt over for evalueringer ude i fremtiden.

Forandringer kræver lederskab. Management har fokus på styring af detaljer og på driftsledelse. Lederskab handler om at opleve helheder, inspirere andre og udvikle hukommelse for fremtiden.

Den proaktive hjerne spørger os ikke, hvad vi står overfor, men hvad det minder os om. Den proaktive hjerne er adaptiv. Den skaber analogier og associationer, som fremmer et nuanceret syn på situationen; et syn man handler på og konstant justerer.

NATUR OG MENTAL SUNDHED


Hvis man vil have det godt indenfor, skal man ud. Halvdelen af Danmarks befolkning er bosiddende i byer, hvor vi det meste af tiden er indendørs. Kort sagt er vi i underskud af natur, og det påvirker hjernen i en uheldig retning. Naturen gavner vores mentale udvikling.

 En ”udehjerne” er langt sundere, og således er naturen et gratis sundhedstilbud uden bivirkninger. Hvordan det virker, har forskningen flere bud på. Hør mere i foredraget.

BØRNS LÆRING


Naturen og kulturen har udstyret os med nogle basale færdigheder. Læring handler om at koordinere disse færdigheder. Læring er derfor koordinering.

I foredraget får I mere af vide om:

  • Hvorfor konteksten kommer først i al læring. 
  • Hvilken rolle kroppen spiller i barnets sociale, kognitive og sproglige udvikling. 
  • Hvorfor læring og leg har så stor betydning for individets udvikling

TURBO PÅ LÆRING


Hvordan kan vi lære mere på kortere tid?

Der er tre måder, hvorpå vi kan lære, nemlig gennem oplevelse, handling og forståelse, og de kan kombineres. Nogle foretrækker dog den ene måde frem for den anden. En sådan præference kaldes for en læringsstil. Når de spiller sammen taler vi om kreativitet, som er alle uddannelsers højeste mål idet faglighed kun er et middel til kreativitet. Læring, forandring og nytænkning handler også om holdningsændringer, men sigter man efter at ændre andres holdninger, vil man let møde modstand, så hvordan kan vi ændre egne og andres holdninger?

HVORFOR GØR VI IKKE DET, DER SKAL GØRES?


Udfordringer, store som små, har vi nok af. Vi mangler derimod alt for ofte forudsætningerne for at gøre det, der skal gøres. New Public Management fylder i danskernes hverdag på trods af, at dets opfindere for længe siden sagde ”Tilgiv os – vi vidste ikke hvad vi gjorde”. Udgifterne til sundhedsvæsnet eksploderer til trods for, man godt ved, hvad der kan reducere dem, samtidig med at befolkningens sundhedstilstand øges.

Produktiviteten skal speedes op, og vi løber hurtigere og hurtigere direkte ind i stress og depression. Hvad er forklaringen; hvordan slår man hjernen til, og hvad skal der læres, for at vi begynder at gøre det, der skal gøres?

KULTUREL INTELLIGENS


Kulturel intelligens er nødvendig for at kunne koordinere en social gruppes tanker, følelser og handlinger. Hvordan skaber man et positivt klima, og hvorfor er netop det så essentielt for organisationens udvikling og forandring? 

Udfordringen er især stor, når man skal blive klogere på, hvordan der tænkes og handles i andre kulturer, og hvordan andre kan se mening i at gøre tingene helt anderledes, end vi forventer, de skal gøres.

 Hvad er kulturel intelligens egentlig? Hvad består den af, og hvordan kan den udvikles, så alle bliver klogere på både sig selv og på andre – og det til fælles bedste?

KREATIVITET OG IDÉGENERERING


– FRA VANETÆNKNING TIL NYTÆNKNING

Gode idéer er overalt, du skal bare lære at få øje på dem. Lær at forstå den kreative arbejdsproces, så den bliver lettere og sjovere.

Få konkrete strategier til at forbedre din kreativitet og idérigdom – hør bl.a. teorien om haretid og skildpaddetid.

Hvordan organiserer du dit arbejde for at fremme den kreative proces? Hvordan styrker du kreativitet og innovation i samarbejdet?

OP LILLE HANS!


Er det glæden, der holder liv i lyset? For nogle bliver udbrændte. Hans havde heller ikke lyst til at stå op, før han skulle spille på tromme.

Når vi er glade, er det lettere at komme i gang. Men hvor stor en rolle spiller vores følelsesmæssige kompetence egentlig for vores læringsstil og på måden vi udvikler os personligt? Hvad er glæde? Og hvordan får vi smilet frem hos alle i det sociale rum, og dermed giver dem lysten til at være med?

NEUROPÆDAGOGIK


Hjerneforskning har givet os en større forståelse for menneskets mentale landskab. Det har ændret vores syn på, hvordan vi kan fremme læring. Viden om hjernen er vigtig, men vi tænker ikke bare med hovedet, det er mennesket der tænker, og her drejer det sig om en dynamisk samspil mellem gener, kroppen, hjernen og individets omverden. Netop dette helhedssyn er centralt i den nyeste neuropædagogik, som er beskrevet i bogen ”Mennesket i Hjernen.”

LÆRING I DET 21. ÅRHUNDREDE


Mens evnen til at løse opgaver i kendte situationer er baseret på faglig viden og rutiner, så fordrer fremtiden andre fleksible færdigheder. Vi skal i stigende grad anvende teknologier, som ikke er opfundet og løse problemer, som vi ikke aner, rent faktisk er problemer endnu. Fremtidens uddannelser skal derfor tilstræbe, at eleven tilegner sig viden, færdigheder og strategier på en sådan måde, at de kan benyttes i nye situationer. Vores professionelle hukommelse mindsker denne målsætning, og derfor er det altafgørende, at vi kender til læringens mentale, sociale og biologiske arkitektur.

Hør om, hvordan man kan kompensere for arbejdshukommelsens begrænsninger. Hvorfor kollaborativ læring overgår den individuelle læring, når opgaven bliver kompleks. Hvorfor strategier er mere end færdigheder. Hvorfor selvinitieret, skabende læring er en vigtig målsætning, og hvordan man bevæger sig mod dette mål. Hvorfor vi er så dårlige til at opleve sammenhænge og hvad der skal til for at dette forhold forbedres.

Kontakt

Har du spørgsmål til mig, så udfyld venligst kontaktformularen og jeg vil vende tilbage hurtigst muligt.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.